Tyhjä

Yhteensä 0,00 €

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Software Explosion Oy
0988369-8
Valakankatu 18
40200 JYVÄSKYLÄ
010 830 5600
myynti@ohjelmistot.com

2. Yhteyshenkilö
Jari Saari

3. Rekisterin nimi
Software Explosion Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista/palveluista sekä niihin liittyvät toimitus- ja laskutustiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakassuhteen perusteella kertyvät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.