Tyhjä

Yhteensä 0,00 €

SandBlast Mobile

Älypuhelimet ja tabletit ovat muuttaneet työskentelytapojamme merkittävästi. Mobiililaitteiden avulla pääsemme hyödyntämään liiketoimintaan liittyviä järjestelmiä ja tietoa antaen mahdollisuuden työskennellä tehokkaammin paikasta ja ajasta riippumatta. Siirtyminen mobiilityöskentelyyn tuo etuja, mutta samalla se luo orgnansaatiolle uudenlaisen tietoturvariskin.

Check Pointin SandBlast Mobile on mobiililaitteiden tunnettujen ja tuntemattomien uhkien havainnointiin ja estämiseen tarkoitettu ratkaisu. Kyseisen ratkaisun avulla voidaan mobiililaitteet suojata:

 • Haitallisia sovelluksia vastaan (tunnetut haitalliset sovellukset sekä tuntemattomat, 0-päivän haavoittuvuuksia hyödyntävät sovellukset)
 • Kyvykkyys estää haitallisten sovellusten asentaminen ilman verkkoyhteyttä (offline on-device detection)
 • Verkkoliikenteen kautta tehtävät hyökkäykset (langattomat verkot, mutta pian myös 3G ja 4G verkoissa tapahtuvia hyökkäyksiä vastaan)
 • Käyttöjärjestelmän ja laitteiston haavoittuvuuksien hyväksikäytöltä (myös rooting/jailbreaking detection)
 • Kalasteluviesteiltä tekstiviestin osalta, vuoden loppuun mennessä myös pikaviestinten osalta
 • Uudet hyökkäystavat, kuten Bluetooth-yhteyksiä hyväksikäyttävät hyökkäykset

Mobiililaitteisiin kohdistuva suurin uhka on erityisesti sovellukset ja monet nykyisistä sovelluksista on uusia tuntemattomia, aiemmin havaitsemattomia sovelluksia. Näitä vastaan perinteinen sormenjälkipohjainen suojaus ei tehoa. Myös jo tunnettu haittaohjelma on hyvin helppo mobiililaitteiden osalta muuttaa sellaiseksi, että mobiililaitteen virustorjunta ei sellaista tunnista.

Lisäksi kullakin organisaatiolla voi olla omia tarpeita räätälöidä suojausta sovellusten toiminnallisuuksien osalta. Ratkaisumme avulla voidaan hyvin tarkoin määritellä sitä, millainen sovellus omalle organisaatiolle on haitallinen – voimme esimerkiksi räätälöidä hyvin tarkasti, millaisia toiminnallisuuksia sisältävät sovellukset ovat juuri meidän organisaation osalta haitallisia, esimerkiksi jos sovellus käyttää mikrofonia.

SandBlast Mobile -ratkaisun hyödyt

 • Turvaa iOS ja Android-laitteiden käytön yrityksen tietoverkoissa
 • Suojaa mobiililaitteet arkaluontoisen ja liiketoimintakriittisen tiedon päätymiseltä vääriin käsiin
 • Parantaa näkyvyyttä ja suojausta viimeisimpiä mobiililaitteisiin kohdistuvia tietoturvauhkia vastaan
 • Intergroituu vaivattomasti kaikkiin hallintaratkaisuihin ja tietoturva-alustoihin (MDM, MAM, NAC, SIEM jne.)
 • Mahdollistaa nopean havainnoinnin ja reagoinnin ATP-hyökkäyksiä vastaan
 • Turvaa mobiililaitteen käyttäjän yksityisyyden ilman muutosta käyttökokemukseen täyttäen samalla tietoturvaan liittyvät regulaatiovaatimukset
 • Suojausratkaisulla ei ole käytännön vaikutusta mobiililaitteen virrankulutukseen
Tuoteryhmä: 
Valmistaja: 

Kysy hinta myynnistämme! Puh. 010 830 5600 - email: myynti@ohjelmistot.com